Finnjamboree Kajo 2022 Ohjelmalaaksomestari Tulevaisuuslaaksoon

Kajo 2022 on Suomen Partiolaisten seuraava odotettu Finnjamboree Evolla 15.-23.7.2022.

Haemme viittä mestaria ideoimaan ja toteuttamaan Tulevaisuuslaaksoa, joka on yksi kuudesta Kajon ohjelmalaaksosta. Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää. Tulevaisuuslaakso kokoaa leiriläiset keskustelemaan ja kuvittelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Miltä näyttää maailma vuonna 2040? Millaista on elämäni 20 vuoden kuluttua - miten asun ja liikun, mitä syön ja missä olen töissä? Mitä ajattelen itsestäni ja maailmasta? Mikä on minulle tärkeää?

Tule mestariksi Tulevaisuuslaaksoon kehittämään partiolaisten tulevaisuustaitoja ja luomaan mahdollisuuksia kestävään tulevaisuuteen. Partion visiona on tarjota jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Mitä partiotaitoja ja vahvuuksia tarvitaan tulevaisuuden maailmassa? Tässä laaksossa tarvitaan rohkeutta kysyä, kyseenalaistaa ja kuvitella se, mikä ei vielä ole toteutunut. Partiolaiset ovat muutoksen tekijöitä!

Ohjelmalaaksoon osallistuu kuutena päivänä noin 2000 leiriläistä kaikista leirin ikäkausista. Mestarit yhdessä laaksopäälliköiden kanssa suunnittelevat ja johtavat laakson käytännön toiminnan suhteessa Kajon tavoitteisiin ja partionkasvatustavoitteisiin. Mestarit vievät laakson ideat käytäntöön ja vastaavat toiminnan toteutuksesta tiiminsä kanssa. Mestari vastaa yhdestä laakson osakokonaisuudestaja toimii laakson muiden mestarien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Jokaiselle mestarille nimetään lisäksi vastuualue, jonka tehtäviä edistetään yhdessämuiden laaksojen osa-aluevastaavien kanssa. Yhteiset vastuualueet ovat HR (laakson tekijöiden rekrytoinnista, pestaamisesta ja työvuoroista vastaaminen), talous ja hankinnat, turvallisuus, vastuullisuus ja laaksoilme. Kerro hakiessasi, mikä yhteinen osa-alue sinua kiinnostaisi!

Mestarit johtavat kymppejä, jotka ovat laaksoon erikoistunut tiimi. Mestaripesti on johtamispesti, jossa kerrytät kokemusta tavoitteellisesta johtamisesta konkreettisen leirin eteen, toimimisesta laajassa vapaaehtoisorganisaatiossa sekä monipuolisesta projektinhallinnasta ja -johtamisesta.

Ohjelmalaaksomestarin pesti on osa kasvatuksen osa-aluetta, joka tuottaa kasvatustavoitteisiin tähtäävää elämyksellistä tekemistä ja tukee partiolaisen yksilöllistä kasvua. Kasvatuksen osa-alueeseen kuuluvat ohjelmalaaksot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, luotsaus ja ohjattu vapaa-aika sekä muu kasvatuksellinen ohjelma. Ohjelmalaaksopäälliköt tukevat mestareita pestissään.

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022. Pesti edellyttää osallistumista laakson yhteisiin suunnittelupalavereihin Teamsissa noin kerran kuussa sekä viikonloppuseminaareihin kerran - kahdesti vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu laaksonsuunnitteluun ja johtamiseen sekä oman vastuualueen edistämiseen muiden laaksojen kanssa sovitusti kokousten ulkopuolella. Pestissä toimitaan suomeksi.

Jos mikä tahansa askarruttaa, vetäise virtuaalihihasta ja ole yhteydessä Tulevaisuuslaakson päälliköihin Annaan, anna.kettunen@partio.fi tai Ulriikaan, ulriika.huima@partio.fi!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tärkein ominaisuutesi on halu muuttaa maailmaa. Lisäksi toivomme sinun olevan yhteistyökykyinen, innovatiivinen ja avarakatseinen.

Mestarina tulet johtamaan kymppejä ja toimimaan ryhmässä. Suuren projektin mestaripesti vaatii joustavuutta ja sitoutuneisuutta, joten olethan valmis haastamaan itseäsi ja oppimaan uutta!

Mestarien tiimi rekrytoidaan varmistaen riittävä partiokasvatuksellinen osaaminen. Pestiin haetaan ensisijaisesti yksin.

Eduksi katsotaan aiempi kokemus johtamisesta ja ohjelman järjestämisestä suuremmalle joukolle.

Lisätiedot

Anna Kettunen
Ohjelmalaaksopäällikkö
puh. 040 836 4465
anna.kettunen@partio.fi

Ulriika Huima
Ohjelmalaaksopäällikkö
puh. 040 725 4327
ulriika.huima@partio.fi

Täytä hakemus