L-SP Tutkakurssi


Kurssille on avattu jälki-ilmoittautuminen. Jälki-ilmoittautuminen päättyy, kun kurssi on täynnä tai viimeistään 31.8.2023

29.9.–1.10., Saaristomeri

Tutkanavigointi tutuksi partioveneellä! Tehokas käytännön koulutus navigointiin haastavissa olosuhteissa! 

Viikonlopun aikana tutustutaan tutkan toimintaperiaatteeseen ja navigoidaan tutkaa apuna käyttäen saaristo-olosuhteissa. Kurssin pääsyvaatimuksena on suoritettu veneenohjaajakurssi tai vastaavat taidot. Myös muuta koulutustaustaasi kysytään ilmoittautumisessa lisätiedoksi kouluttajille kurssilaisen lähtötasosta. Kurssi on tarkoitettu partioalusten päällystössä toimiville, jotka haluavat oppia tutkanavigoinnin perusteet tai syventää osaamistaan käytännön harjoittelulla. Kurssilla opetellaan tutkan käyttöä teoriassa ja käytännössä.

Tapahtuma järjestetään kokonaan veneessä ja suurin osa ajasta ollaan merellä.

Vene voi keinua ja kallistua merenkäynnin takia. Osa koulutuksesta järjestetään yöllä. Osallistujat ovat yön aikana vuorollaan koulutuksessa tai lepäämässä. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää aiempaa purjehdus- tai veneilykokemusta partioaluksella.

Liikuntarajoitteita ei ole mahdollista huomioida.

Heikko näkö, värinäkö tai kuulo saattavat rajoittaa koulutukseen osallistumista. Koulutusta järjestetään vaihtelevissa valaistusolosuhteissa, myös pimeällä.

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä kurssinjohtajaan, jos jokin tapahtuman saavutettavuudessa mietityttää.

Hinta 80 € / hlö

Kurssille mahtuu 12 kurssilaista ilmoittautumisjärjestyksessä.

Turun Sinikotkat, Aleksi Alho, aleksi.alho@partio.fi

Vaeltaja;Aikuinen;Samoaja;Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin
Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään
Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon

Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella

Hygienia
Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa
Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua
Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä

Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä
Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia

Ohjelma
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat
Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa
Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja)

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan
Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Lisätietoja saavutettavuudesta antaa:
Kurssinjohtaja