SP:n kipparikurssin teoriaosat 27.-29.3. ja 17.-19.4.2020

Kurssin aikataulu
  • teoria I 27.-29.3.

  • teoria II 17.-19.4.

  • käytännönosa 10.-13.9.2020 


Ilmoittautuminen

Kipparikurssille pyrkivät ilmoittautuvat pääsykokeeseen. Kurssille hyväksytyt saavat ohjeet teoriaosille ilmoittautumisesta pääsykokeen jälkeen. Käytäntöosalle voivat ilmoittautua loppukokeen hyväksytysti suorittaneet.


Kuvaus kipparikurssista

Tämä koulutuskokonaisuus on tarkoitettu meripartiolippukunnissa toimiville yli 18 v.  vaeltajille ja aikuisille jotka pestissään toimivat aluksen vastuullisena päällikkönä avomerellä. Esitietona on kokemus purjehtimisesta lippukunnan aluksilla päällystön jäsenenä ja loppuun suoritettu partiojohtajaperuskoulutus.  Ennen koulutuksen aloittamista järjestetään pääsykoe. Förstikurssin suorittamista ennen kipparikurssia suositellaan.

Koulutus koostuu kahdesta teoriaviikonlopusta, joiden jälkeen on kuulustelu, jonka hyväksyttävästi suorittaminen on edellytys oikeudelle osallistua neljän vuorokauden käytännönosalle. Koulutuksen sisältö valmistaa tulevaa päällikköä toimimaan koulutusaluksella partion periaatteita noudattaen. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja tunteminen sekä aluksen varma käsittely ovat keskeisiä tavoitteita.

Koulutuksesta vastaa Suomen Partiolaisten Meripartioryhmä.

Koulutus toteutetaan Agricola-opintokeskuksen tuella.