L-SP Survival-kurssi (ET III)

Oletko valmis haastamaan itsesi luonnon ehdoilla? Jos vastasit tähän kyllä, ilmoittaudu survival-kurssille pikimmiten.

Survival-kurssi eli Erätaito III haastaa sinut selviytymään vähillä varusteilla, luonnonantimilla ja tilapäisvälineillä. Kurssin suoritettuasi tulet toimeen yllättävissä ja vaihtelevissa olosuhteissa ilman repullista tavaraa.

ET III on retkeilyn erikoiskurssi, joka on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille, jotka eivät pelkää viileitä öitä, nälkää ja pimeää. Kurssille pääsyn vaatimuksena on täysi-ikäisyys ja hyväksytysti suoritettu ET II -kurssi tai vastaavat retkeilytaidot.

Hinta: 60 € / hlö

VIP 31.1.2023

Erätaitojaosto, Sanna Nanda Suinila, sanna.suinila@partio.fi



Tapahtumassa huomioidaan seuraavatHelppo tulla -kriteerit: 

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainenvoi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisestiluotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtumantoimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, ettäensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaa ennen ja sen aikanaviestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta,häirinnästä ja syrjimisestä vapaa Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksitapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa jajoka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin. 

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. Maksuvapautus-tai stipendimahdollisuuksista on viestitty avoimesti. Avustajan osallistuminenon maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaanperiä toteutuvia kustannuksia kattava maksu. Osallistujilla on mahdollisuussaada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteidenlainaamiseen.

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saatarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassaja kiireettä. kylmässä.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Seminaarienja muiden suurien kokousten tapahtumakuvauksessa on tieto siitä, onko tilassainduktiosilmukka.

Hajuaisti

Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaidenhajusteiden käyttöä. Tapahtumanjärjestäjän hankkimat pesuaineet ovathajusteettomia. Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonostituulettuvissa tiloissa.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myösheille, jotka eivät tunne partioslangia. Tapahtumaan voi osallistua useammallakielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluunvoi osallistua myös ruotsin tai englannin kielellä. Osallistuja voi ottaaviittoma- tai muun kielen tulkin mukaan. Opasteissa, viitoissa ja ohjeissa onkuvia ja merkkejä erityisesti heikosti lukevien tai suomea osaamattomientueksi.

Katsomus

Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoistauskonnotonta ohjelmaa. Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaanomaa uskontoaan.

Ohjelma

Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaanperehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin. Tapahtumaan on luotuilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksiosallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennenilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykötapahtumaan osallistumaan. Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin eipääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtumaon puussa, tms. Ilmoittautumisen yhteydessäkysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista. Ilmoittautumistiedoissamainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustellaerityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. 

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää?

Sanna Suinila, sanna.suinila@partio.fi