PP- Johtokolmikko monimuotokurssi #7

Kolmatta kertaa järjestettävä Johtokolmikko monimuotokoulutus sisältää erilliset lippukunnanjohtaja-, pesti- ja ohjelmajohtajakoulutukset. Monimuotokurssissa koulutusrupeamat tapahtuvat etäkoulutuksina (esim. Teamsilla) ja itsenäisenä verkko-opiskeluna. Kurssi toteutuu ja alkaa, kun ilmoittautuneita on riittävästi yhteen linjaan.

Johtokolmikkokoulutus on tarkoitettu käytäväksi partiojohtajaperuskurssin jälkeen. Osa koulutuksesta toteutetaan kaikkien kolmen kurssin kanssa yhdessä, osa pestinmukaiseen ryhmiin jakautuneena.

Lippukunnanjohtajakoulutus antaa tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Se sopii lippukunnanjohtajille ja hallituksessa toimiville aikuisille. Koulutus syventää taitoja aikuisten johtamisessa sekä auttaa ymmärtämään lippukuntaa yhdistyksenä ja sen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.  (18 oppituntia)

Ohjelmajohtajakoulutus antaa tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suorittanut tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisessa. (16 oppituntia)

Pestijohtajakoulutus antaa tietoa johtajapestissä tai muussa tehtävässä toimivien tukemisessa. Koulutuksen suorittanut osaa käyttää pestaamista ja soveltaa osaamisen tunnistamista. Koulutuksessa tutustutaan myös partion koulutusjärjestelmään ja aikuisten johtamiseen. (17 oppituntia)

Kaikkien kolmen linjan aloitus Teams-kokous on 15.9.2021 klo 19.00.

Mitä on monimuotokoulutus:
  • Ei ole pelkkä verkkokoulutus.
  • Sisältää itsenäisiä pohdintatehtäviä
  • Pari- ja ryhmätyöskentelyä
  • Moodle-tehtäviä eli itsenäistä työskentelyä
  • Vaatii myös yhteydenpitoa ja tehtävien tekemistä yhdessä oman lippukunnan muiden johtajien kanssa. Lisäksi yhteydenottoja oman alueen valmentajaan.
  • Tehtävillä on kiinteät aikarajat, jolloin tietyn tehtävän tulee olla tehtynä. Ajankäyttövaatimus on keskimäärin puolitoista - kaksi tuntia per viikko koko koulutuksen ajan eli 10 viikkoa.
Näihin pitää sitoutua, jos aiot osallistua koulutukseen.
Lähijaksot korvataan verkkokokouksilla (esim. Teams). Verkkokokouksia on 4-5 linjasta riippuen.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Jokaisesta kurssista saa 2 opintopistettä kurssin jälkeen.

Kohderyhmä: Lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan pesteissä toimivat tai niistä kiinnostuneet, hallituksen jäsenet sekä ikäkausivastaavat.
Hinta: 35€
Järjestäjä: Koulutusryhmä
Lisätiedot: Jukka-Pekka Pietilä, etunimi.sukunimi@partio.fi
VIP: Ilmoittautumiset 1.9. mennessä.