Joulukampanjapäällikkö -tapaaminen (Lahti)

Joulukampanjapäällikkö -tapaaminen on lippukuntien joulukampanjapäälliköille tarkoitettu vertaistukitapaaminen, joka toteutetaan lähitapaamisena järjestökoordinaattorin johdolla.
Tapaamisten tavoitteena on mahdollistaa joulukampanjapäälliköille arvokkaan vertaistuen saaminen ja antaminen, tarjota tukea ja apua kampanjansuunnitteluun.
Tämä tapaaminen täydentää Joulukampanjapäällikön Moodlessa suorittamaa Joulukoulutusta.

Accessibility of the event

Following aspects of accessibility have been taken into account

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Raha, Ruoka, Ohjelma, Digitaalinen saavutettavuus, Hygienia, Kieli, Kuuloaisti, Liikkuminen, Näköaisti, Lepo ja yöpyminen, Hajuaisti

Read more about accessibility in guiding and scouting events