In Estonian – Eesti keeles

Teavet skautluse kohta Soomes eesti keeles

Siit leiate korduma kippuvad küsimused ja vastused skautluse kohta Soomes.

Kuidas liituda skautidega Soomes?

Võite skautidega liituda, võttes ühendust oma kohaliku skautide piirkonnaorganisatsiooniga. Piirkondade kaardi leiate siit.

Kas ma saan liituda, kui ma ei oska soome keelt?

Suurem osa skautide tegevusest on praegu korraldatud soome ja rootsi keeles.
Kuid kõik kohalikud rühmad teenindavad ka neid täiskasvanuid ja noori, kes räägivad inglise keelt või teisi keeli. Kohalikud rühmad erinevad üksteisest, kuid asja uurides võite leida endale sobiva koha! Üks populaarne võimalus täiskasvanute jaoks on tegutseda rühmajuhina koos teise, soome keelt oskava juhiga. Positiivne suhtumine ja valmisolek kasutada tõlkevahendeid aitavad!

Kas minu lapsed saavad liituda, kui nad ei oska soome keelt?

Jah, võivad küll! Skautlus on lastele suurepärane võimalus õppida keelt ja integreeruda oma uude kohalikku kultuuri ning samal ajal lõbutseda! Õppimismotivatsioon aitab sellele kindlasti kaasa! Aga see on piirkonniti erinev ning sõltub kohalikust rühmast ja vabatahtliku rühmajuhi keeleoskusest. Me ei saa lubada, et tegevusi pakutakse võõrkeel(t)es, kuid alati tasub küsida!

Kas ma võin liituda sõltumata oma usutunnistusest?

Loomulikult! Igaüks võib liituda sõltumata oma etnilisest või kultuurilisest taustast, keelest, usutunnistusest või veendumustest, füüsilistest võimetest, soolisest identiteedist, soorollist või seksuaalsest sättumusest.

Skautlus on sõltumatu, religioosselt ja parteipoliitiliselt mitteseotud ning mittetulunduslik. Iga üksikliige võib vabalt praktiseerida oma usku.

Pange tähele, et erinevatel kohalikel rühmadel on erinevad tugiorganisatsioonid ja erinevad traditsioonid. Paljudel kohalikel rühmadel on toetavaks kogukonnaks Evangeelne Luterlik Kirik. Tegevustes seda tavaliselt ei märka, kuid kogudus võib olla taganud rühma tegevus- ja koonduspaigad. Kui te soovite olla kindel, võite alati seda teemat arutada oma kohaliku rühma juhtidega.

Palju see maksab? Kas see on taskukohane harrastus?

Skautlust võib Soomes pidada taskukohaseks harrastuseks. Aastane liikmemaks on umbes 100 eurot. See tasu sisaldab Soome skautide ühingu ning skaudipiirkonna liikmemaksu. Mõned kohalikud rühmad võivad koguda täiendavat liikmemaksu.
Lisaks tulevad taskukohased tasud laagrite/reiside/retkede eest. Need on mõeldud ennekõike toitlustuskulude katmiseks ja sõltuvad kohalikust rühmast.

Kas ma võin tegutseda vabatahtlikuna?

Võite ikka! Skaudid ootavad uusi vabatahtlikke, kes aitavad meid meie tegevuses. Võite võtta ühendust oma kohaliku piirkonnaga, et teada saada, milliseid vabatahtliku töö võimalusi on teie piirkonnas. Vabatahtlikud võivad skautluses olla näiteks rühmajuhiks, ürituste korraldajaks või kokaks laagri ajal. Teil ei pea olema erilisi oskusi, olulisem on motivatsioon töötada koos teistega ja tegutsedes õppida. Piirkondade kaardi leiate siit.

Täiskasvanud, kes tegutsevad vabatahtlikena, aidates kaasa laste ja noorte huvitegevuses, loetakse Soome skautide ühingu liikmeteks. Kõik liikmed maksavad liikmemaksu. Vastutasuks saate: seiklusi, õppimisvõimalusi, kursusi ja tuge eakaaslastelt, sarnaselt mõtlevatest inimestest koosnevat kogukonda.

Millist varustust on vaja?

Skaudi vormiriietus hõlmab skaudi kaelarätti ja skaudi särki. Neid ei pea eelnevalt muretsema. Te saate oma kohalikust üksusest teavet selle kohta, kuidas neid hankida, kui olete liitunud.

Telkimisvarustus. Väljasõiduks on vaja mõningast põhivarustust. Pange tähele, et varustust saab ka laenutada või osta kasutatud kujul!

Väljasõiduks vajalik tavapärane varustus:

  • seljakott
  • magamiskott
  • rullmatt
  • pealamp/taskulamp
  • kompass
  • tugevad ja veekindlad jalanõud
  • veekindel riietus

Kas mul/minu lapsel peavad eelnevalt olema mingid konkreetsed oskused?

Enne Soome skautidega liitumist ei ole teil/teie lapsel vaja mingeid eelteadmisi ega -teadmisi. Kõik, mida vajate, on uudishimu ning valmisolek õppida ja kohaneda. Soome skautidega liitumine on suurepärane võimalus arendada oma oskusi, õpetada teisi ja saada osaks kogukonnast. Kõike, mida peate teadma, õpetatakse teile tegevuse käigus samm-sammult.

Lisateavet inglise või soome keeles: Petra Valkonen petra.valkonen(a)partio.fi

Foto: Filip Eller